• Svenska
  • Northern Sami
  • Bild: 
    ”Alla som utbildats i sameskolan ska behärska det samiska språket, de samiska normerna och det samiska kulturarvet”
  • Bild: 
    ”Alla som utbildats i sameskolan ska behärska det samiska språket, de samiska normerna och det samiska kulturarvet”

Sameskolstyrelsen (SamS)

tors, 01/14/2016 - 10:53 -- Guest

Sameskolstyrelsen (SamS) är en styrelse för sameskolorna i Sverige. Sameskolan har en egen läroplan, Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 11. Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans årskurser 1–6, men utformad och profilerad efter samernas behov av en utbildning och som tar tillvara och utvecklar de samiska språken och kulturen. 

Det finns fem sameskolor i landet och de finns på orterna Karesuando, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby – förskoleklass och fritidshem finns vid samtliga enheter. På uppdrag i flera kommuner driver vi också förskolor där vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö 98. I förskolan arbetar vi, att med lek och lust, stimulera barnens lärande och bidra till deras utveckling och det livslånga lärandet. Vi arbetar för att barnen ska bli tvåspråkiga och prata samiska utifrån den varietet som barnet har med sig hemifrån, samt att barnen ska utvecklas i en samisk miljö. Nämnden för Sameskolstyrelsen skall även främja och utveckla samiska undervisningsinslag i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, samt främja utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning.

Vårt uppdrag är också att bidra till att elever runt om i Sverige får studera samiska, även via distansundervisning eller fjärrundervisning.

”Alla som utbildats i sameskolan ska behärska det samiska språket,
 de samiska normerna och det samiska kulturarvet”