• Svenska
  • Northern Sami
  • Bild: 
    ”Alla som utbildats i sameskolan ska behärska det samiska språket, de samiska normerna och det samiska kulturarvet”
  • Bild: 
    ”Alla som utbildats i sameskolan ska behärska det samiska språket, de samiska normerna och det samiska kulturarvet”

Sameskolstyrelsen (SamS)

mån, 05/06/2013 - 12:57 -- Editor

Sameskolstyrelsen (SamS) är en styrelse för sameskolorna i Sverige och därtill hörande verksamhet. Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans årskurser 1–6 men utformad och profilerad efter samernas behov av en utbildning som tar tillvara och utvecklar de samiska språken och kulturen. 

Det finns fem sameskolor i landet och de finns på orterna Karesuando, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby – förskoleklass och fritidshem finns vid samtliga enheter. Nämnden för Sameskolstyrelsen skall även främja och utveckla samiska undervisningsinslag i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, samt främja utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning. Nämnden för Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleklassen.

”Alla som utbildats i sameskolan ska behärska det samiska språket,
 de samiska normerna och det samiska kulturarvet”